ÖNKORMÁNYZAT

Közérdekű adatok

HIRDETMÉNYEK

Önkormányzati Választások 2024.
Határozatok a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Jurecska Györgyné, polgármester jelölt - megnyitás (.pdf)
Simonné Hadi Mónika, egyéni választókerületi jelölt - megnyitás (.pdf)
Kaló Imre, egyéni választókerületi jelölt - megnyitás (.pdf)
Magyar Péter, egyéni választókerületi jelölt - megnyitás (.pdf)
Nagyne Lakatos Angéla, egyéni választókerületi jelölt - megnyitás (.pdf)

Önkormányzati és Európai Unió képviselői Választások 2024.

A Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2024. (IV.04.) számú közleményemegnyitás (.pdf)
Szomolyai Helyi Választási Iroda 1/2024 (1.16.) határozata
megnyitás (.pdf)

Önkormányzati események - testületi ülések/közmeghallgatás

2023 évi közmeghalgatás 2023.12.28. 18.00
Helyszín: Közösségi Ház (Szabadság tér 7.)

Önkormányzati Választások 2024.

Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda
Vezetőjének 1/2023. (X.30.) számú határozata - megnyitás (.pdf)

Országgyűlési választás 2022. április 3.

A névjegyzékben lévő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 1204 fő
Ebből szavazóként megjelentek száma: 788 fő
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma: 14 fő
Az urnában lévő érvényes szavazólapok száma: 772  db.

A választás eredménye Szomolyán a következő voltmegnyitás (.pdf)

Termőföld ingatlan adásvételi szerződés

- Szomolya 4403 hrsz. rét, szőlő, községi mintatér, kert
művelési ág megjelölésű ingatlan vonatkozásában. - megnyitás (.pdf)

Termőföld ingatlan adásvételi szerződés

- Szomolya 4384 hrsz. gyümölcsös
- Szomolya 4402 hrsz. rét
művelési ág megjelölésű ingatlanok vonatkozásában. - megnyitás (.pdf)

SZOMOLYA KÖZSÉG Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének M5 jelű módosítása

A 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 32 .§. a) szerinti teljes eljárás
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJAmegnyitás (.pdf)

SZOMOLYA KÖZSÉG térképemegnyitás (.pdf)

ÖNKORMÁNYZATI DOKUMENTUMOK

SZERKEZETI TERV SZOMOLYAmegnyitás (.pdf)

Szomolya bel jelmagyarázatmegnyitás (.pdf)
Szomolya bel közlekedésfejlesztési tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya bel szabályozási tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya bel szerkezeti tervmegnyitás (.pdf)

Szomolya környezetvédelmi és tájrendezési javaslatmegnyitás (.pdf)

Szomolya kül jelmagyarázatmegnyitás (.pdf)
Szomolya kül közlekedésfejlesztési tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya kül szabályozási tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya kül szerkezeti tervmegnyitás (.pdf)

Rendeletek:

9/2023. (VIII. 23.) a endéglátó üzletek nyitvatartási rendjének szabályairólmegnyitás (.pdf)
Költségvetés módosítás és rendelet, 2022. 10. 28.
megnyitás (.pdf)
Költségvetés módosítás 1-8-ig mellékletek, 2022. 10. 28.megnyitás (.pdf)
Költségvetés módosítás 9-12-ig mellékletek, 2022. 10. 28.megnyitás (.pdf)
4/2023. (V.25.) a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásárólmegnyitás (.pdf)
3/2023. (V.25.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
megnyitás (.pdf)
2/2023 (III.23.) szociális rendelet módosításamegnyitás (.pdf)
6 2021 X 27 az önkormányzat 2021 évi költségvetése módosításárólmegnyitás (.pdf)
1 2021. II.09. az önkormányzat 2021 évi költségvetésérőlmegnyitás (.pdf)
11 2022 X 22. A szociális tűzelőanyag kiosztása általános szabályairólmegnyitás (.pdf)
5 2022 V 26 az önkormányzat 2021 évi költségvetése módosításárólmegnyitás (.pdf)
4r 2022 III 14 2021 évi költségvetési rendelet módosításárólmegnyitás (.pdf)
5 2021 IX 09 önkormányzat által biztosított pénzbeni és természetbeni ellátások formáimegnyitás (.pdf)
3 2022 III 14 az önkormányzat 2021 évi költségvetése módosítrásárólmegnyitás (.pdf)
4 2021. VIII 05. Közösségi együttélés szabályainka módosításamegnyitás (.pdf)
2 2022 III 18 szilárd hulladékszállítás szabályairólmegnyitás (.pdf)
3 2021 V 29 az önkormányzat költségvetésérőlmegnyitás (.pdf)
2022 V 26 az önkormányzat 2021 évi zárszámadásárólmegnyitás (.pdf)
1 2022 II 11 az önkormányzat 2022 évi költségvetésérőlmegnyitás (.pdf)
2020 VIII 27 Pénzbeli és természetben biztosított ellátások formáimegnyitás (.pdf)
23022 07 06 az önkormányzat által működtetett kamerarendszerekrőlmegnyitás (.pdf)
Közösségi együttélés szabályairól 7 2020 VII 24megnyitás (.pdf)
2020 VIII 27 közösségi együttélés szabályairólmegnyitás (.pdf)
Közművelődési rendelet - megnyitás (.pdf)
Szociális ellátások rendelet javasolt módosításokkal - megnyitás (.pdf)
Szociális tüzelőanyag 2020 - megnyitás (.pdf)
Rendelet 2019. évi Költségvetés módosításhoz - megnyitás (.pdf)
Zárszámadási rendelet 2018. évi - megnyitás (.pdf)
Közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet - megnyitás (.pdf)
6/2020. (VI.30.) rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról - megnyitás (.pdf)
5/2020. (VI.30.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról - megnyitás (.pdf)
Az önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása - megnyitás (.xlsx)
I/2020. (II.15.) rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről - megnyitás (.pdf)
Költségvetés mérlege 2020 - megnyitás (.xlsx)
Pénzbeli és természetbeni ellátások és támogatások - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község települési arculati kézikönyv - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község adatkezelési tájékoztató - megnyitás (.pdf)

ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐKÖNYVEK TÁRA ÉVES BONTÁSBAN

2024.01.11. testületi ülésmegnyitás (.pdf)

2023. 06. 22.megnyitás (.pdf)
2023. 05. 24.
megnyitás (.pdf)
2023. 03. 22.megnyitás (.pdf)
2023. 01. 18.megnyitás (.pdf)

Közmeghallgatás 2022.megnyitás (.pdf)
2022. 11. 25.megnyitás (.pdf)
2022. 11. 03.megnyitás (.pdf)
2022. 07. 06.megnyitás (.pdf)
2022. 05. 26.
megnyitás (.pdf)
2022. 03. 14.megnyitás (.pdf)
2022. 02. 10.megnyitás (.pdf)
2022. 01. 04.megnyitás (.pdf)

Közmeghallgatás 2021.megnyitás (.pdf)
2021. 10. 26.megnyitás (.pdf)
2021. 09. 09.megnyitás (.pdf)
2021. 08. 04.megnyitás (.pdf)

2020. 10. 21. - megnyitás (.pdf)
2020. 08. 27.
- megnyitás (.pdf)
2020. 07. 23.
- megnyitás (.pdf)
2020. 06. 29.
- megnyitás (.pdf)
2020. 01. 30.
- megnyitás (.pdf)
2020. 02. 13. - megnyitás (.pdf)
2020. 03. 04. - megnyitás (.pdf)

2019. 01. 22. - megnyitás (.pdf)
2019. 03. 12. - megnyitás (.pdf)
2019. 04. 02. - megnyitás (.pdf)
2019. 05. 22. - megnyitás (.pdf)
2019. 09. 13. - megnyitás (.pdf)
2019. 10. 28. - megnyitás (.pdf)
2019. 11. 04. - megnyitás (.pdf)
2019. 11. 25. - megnyitás (.pdf)
2019. 12. 02. - megnyitás (.pdf)
2019. 12. 18. - megnyitás (.pdf)

2014. 02. 05. - megnyitás (.pdf)
2014. 11. 19. - megnyitás (.pdf)
2014. 12. 12. - megnyitás (.pdf)
2014. 12. 29. - megnyitás (.pdf)

AZ ÓVODA DOKUMENTUMAI

Cseresznyeszem Óvoda pedagógiai programmegnyitás (.pdf)
Közzétételi listamegnyitás (.pdf)
Házirendmegnyitás (.pdf)
Szervezeti és működési szabályzatmegnyitás (.pdf)

SZABÁLYZATOK

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatmegnyitás (.pdf)
Belső ellenőrzési kézikönyvmegnyitás (.pdf)
Beszerzési szabályzatmegnyitás (.pdf)
Ellenőrzési nyomvonal táblarendszerének jegyzékemegnyitás (.pdf)
Eszközök és források értékelési szabályzatamegnyitás (.pdf)
Gazdálkodási szabályzatmegnyitás (.pdf)
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatamegnyitás (.pdf)
Integrált kockázatkezelési szabályzatmegnyitás (.pdf)
Egyedi iratkezelési szabályzatmegnyitás (.pdf)
Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályaztamegnyitás (.pdf)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatamegnyitás (.pdf)
Közzétételi szabályzatmegnyitás (.pdf)
Munkamegosztási megállapodásmegnyitás (.pdf)
Munkavédelmi szabályzatmegnyitás (.pdf)
Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatamegnyitás (.pdf)
Szomolyai cseresznyeszem óvoda szervezeti és működési szabályzatamegnyitás (.pdf)
A vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzatamegnyitás (.pdf)
Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatmegnyitás (.pdf)
Informatikai biztonsági szabályzatmegnyitás (.pdf)