ÖNKORMÁNYZAT

Központi konyha fejlesztése és a szociális szolgáltatások bővítése

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Központi konyha fejlesztése és a szociális szolgáltatások bővítése Szomolyán
Támogatás összege: 55 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00010

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre.A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A hamarosan megkezdődő projekt keretében Szomolya Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Szent László út 3. szám alatt működő szociális étkeztetést, mint szociális alapellátási szolgáltatást ellátó központi konyha és az épület bővítésével a településen működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat infrastruktúrájának fejlesztését tervezi, a házi segítségnyújtás színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzéssel.A szociális étkeztetést a településen az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja üzemeltető vállalkozás közreműködésével. A konyha épülete az 1950-es években épült, technológiája elavult, felújításra szorul. Minden évben festésre kerül, higiéniai okok miatt, egyéb szerkezeti átalakításra, modernizálásra viszont már nem került sor. Az épület akadálymentesítése még nincs megoldva. A fenntartó Önkormányzatnak a korábbi években nem volt pénzügyi lehetősége, fedezete arra, hogy az ellátás minőségét javító fejlesztésre és eszközbeszerzésre sor kerüljön.A szociális étkeztetés mellett az Önkormányzat a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás feladatait, mint szociális alapszolgáltatásokat a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el a településen.A hamarosan megkezdődő projekt során a meglévő 164m2-es konyhaépület külső és belső felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése valósul meg a konyhatechnológia korszerűsítése mellett. A főépület felújításán túl az épülethez hozzáépített toldaléképület elbontására és 109,96m2-es bővítésére is sor kerül. A bővítményben kap helyet az előírásoknak megfelelő vizes blokk, az akadálymentesen is használható éttermi bejárat, a konyha földesárú raktár, és a családsegítő és gyermekjóléti iroda helyiségei. Ezzel állandó szolgáltató hely kerül kialakításra a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat számára, megfelelő méretű és kialakítású helyiség biztosításával. Az épületrészben családbarát funkcióként játszósarok is kialakításra kerül.A házi segítségnyújtás számára beszerzésre kerülő kerékpárral a szolgáltatás minősége javul a szolgáltatást ellátó gondozó munkafeltételeinek javításával. A beruházás hosszú távú célja a feladatellátáshoz alkalmas és gazdaságosan üzemeltethető épület létrehozása, a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.Összességében elmondható, hogy fejlesztés eredményeként a település lakosságának mintegy 15%-a által igénybe vett szociális alapszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége fog javulni.A szolgáltatások szakmai színvonala emelkedik, ami alapszolgáltatások esetében azért lényeges, mert segíti a családi terhek csökkentését az érintett családokban, mellyel hosszútávon a foglalkoztathatóság egyik gátja kerül lebontásra.A gondozók munkafeltételeinek javulása a szakmai munka színvonalára szintén pozitív hatással lesz.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.