HELYIEKNEK

Óvodai beíratás

Kedves Szülők! Sok szeretettel várja óvodáskorú gyermekeiket a Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda.

Beiratkozás időpontja: 2022. április 20. – április 22. 8-15 óra közötti időpontban

Helye: Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda, 3411 Szomolya, Szent László út 1.

Felhívom az óvodába jelentkező gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről - 8. §. (2) bekezdése értelmében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai  foglalkozáson vesz részt”.  Ezeket a gyermekeket kötelező az óvodába íratni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási engedély

Csuhainé Bajzát Magdolna, óvodavezető