ÖNKORMÁNYZAT

Szabályzatok

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatmegnyitás (.pdf)
Belső ellenőrzési kézikönyvmegnyitás (.pdf)
Beszerzési szabályzatmegnyitás (.pdf)
Ellenőrzési nyomvonal táblarendszerének jegyzékemegnyitás (.pdf)
Eszközök és források értékelési szabályzatamegnyitás (.pdf)
Gazdálkodási szabályzatmegnyitás (.pdf)
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatamegnyitás (.pdf)
Integrált kockázatkezelési szabályzatmegnyitás (.pdf)
Egyedi iratkezelési szabályzatmegnyitás (.pdf)
Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályaztamegnyitás (.pdf)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatamegnyitás (.pdf)
Közzétételi szabályzatmegnyitás (.pdf)
Munkamegosztási megállapodásmegnyitás (.pdf)
Munkavédelmi szabályzatmegnyitás (.pdf)
Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatamegnyitás (.pdf)
Szomolyai cseresznyeszem óvoda szervezeti és működési szabályzatamegnyitás (.pdf)
A vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzatamegnyitás (.pdf)
Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatmegnyitás (.pdf)
Informatikai biztonsági szabályzatmegnyitás (.pdf)