ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati dokumentumok

SZERKEZETI TERV SZOMOLYAmegnyitás (.pdf)

Szomolya bel jelmagyarázatmegnyitás (.pdf)
Szomolya bel közlekedésfejlesztési tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya bel szabályozási tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya bel szerkezeti tervmegnyitás (.pdf)

Szomolya környezetvédelmi és tájrendezési javaslatmegnyitás (.pdf)

Szomolya kül jelmagyarázatmegnyitás (.pdf)
Szomolya kül közlekedésfejlesztési tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya kül szabályozási tervmegnyitás (.pdf)
Szomolya kül szerkezeti tervmegnyitás (.pdf)

Rendeletek

9/2023. (VIII. 23.) a endéglátó üzletek nyitvatartási rendjének szabályairólmegnyitás (.pdf)
Költségvetés módosítás és rendelet, 2022. 10. 28.
megnyitás (.pdf)
Költségvetés módosítás 1-8-ig mellékletek, 2022. 10. 28.megnyitás (.pdf)
Költségvetés módosítás 9-12-ig mellékletek, 2022. 10. 28.megnyitás (.pdf)
4/2023. (V.25.) a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásárólmegnyitás (.pdf)
3/2023. (V.25.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
megnyitás (.pdf)
2/2023 (III.23.) szociális rendelet módosításamegnyitás (.pdf)
6 2021 X 27 az önkormányzat 2021 évi költségvetése módosításárólmegnyitás (.pdf)
1 2021. II.09. az önkormányzat 2021 évi költségvetésérőlmegnyitás (.pdf)
11 2022 X 22. A szociális tűzelőanyag kiosztása általános szabályairólmegnyitás (.pdf)
5 2022 V 26 az önkormányzat 2021 évi költségvetése módosításárólmegnyitás (.pdf)
4r 2022 III 14 2021 évi költségvetési rendelet módosításárólmegnyitás (.pdf)
5 2021 IX 09 önkormányzat által biztosított pénzbeni és természetbeni ellátások formáimegnyitás (.pdf)
3 2022 III 14 az önkormányzat 2021 évi költségvetése módosítrásárólmegnyitás (.pdf)
4 2021. VIII 05. Közösségi együttélés szabályainka módosításamegnyitás (.pdf)
2 2022 III 18 szilárd hulladékszállítás szabályairólmegnyitás (.pdf)
3 2021 V 29 az önkormányzat költségvetésérőlmegnyitás (.pdf)
2022 V 26 az önkormányzat 2021 évi zárszámadásárólmegnyitás (.pdf)
1 2022 II 11 az önkormányzat 2022 évi költségvetésérőlmegnyitás (.pdf)
2020 VIII 27 Pénzbeli és természetben biztosított ellátások formáimegnyitás (.pdf)
23022 07 06 az önkormányzat által működtetett kamerarendszerekrőlmegnyitás (.pdf)
Közösségi együttélés szabályairól 7 2020 VII 24megnyitás (.pdf)
2020 VIII 27 közösségi együttélés szabályairólmegnyitás (.pdf)

Közművelődési rendelet - megnyitás (.pdf)
Szociális ellátások rendelet javasolt módosításokkal - megnyitás (.pdf)
Szociális tüzelőanyag 2020 - megnyitás (.pdf)
Rendelet 2019. évi Költségvetés módosításhoz - megnyitás (.pdf)
Zárszámadási rendelet 2018. évi - megnyitás (.pdf)
Közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet - megnyitás (.pdf)
6/2020. (VI.30.) rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról - megnyitás (.pdf)
5/2020. (VI.30.) rendelet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról - megnyitás (.pdf)
Az önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása - megnyitás (.xlsx)
I/2020. (II.15.) rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről - megnyitás (.pdf)
Költségvetés mérlege 2020 - megnyitás (.xlsx)
Pénzbeli és természetbeni ellátások és támogatások - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község települési arculati kézikönyv - megnyitás (.pdf)
Szomolya Község adatkezelési tájékoztató - megnyitás (.pdf)