ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatok

BOGÁCS, SZOMOLYA ÉS EGER TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT MEGVALÓSULÓ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS

Kedvezményezett: SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Bogács, Szomolya és Eger települések között megvalósuló kerékpárosbarát fejlesztés
Támogatás összege: 543.005 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010

A projekt bemutatásamegnyitás (.pdf)

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Szomolya, Szakáld és Kistokaj települések energetikai fejlesztése
Támogatás összege: 96.354.121. millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.12.15.
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00150

PROJEKT BEMUTATÁSA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

A megvalósult beruházás során a projektben részt vevő Önkormányzatok tulajdonában álló, összesen 3 db önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósult meg konzorciumi együttműködés keretén belül. Energetikai korszerűsítésre került:

 • Kistokaj Polgármesteri Hivatal 3553 Kistokaj Széchenyi István utca 51.
 • Szakáld, Művelődési Ház3596 Szakáld Aradi utca 4.
 • Szomolya, Polgármesteri Hivatal3411 Szomolya Szabadság tér 1.

A pályázat keretén belül az itt felsorolt épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése), fűtési, használati melegvíz rendszerek korszerűsítése valósult meg. Szomolya és Szakáld épületein napelemes rendszerek telepítésével lett biztosítva a megújuló energia használata, a környezetterhelés csökkentése.

A hamarosan megkezdődő fejlesztéssel a projektben részt vevő Önkormányzatok hozzájárulnak az épületek gazdaságosabbfenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint azérintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Mivel az épületek a nagyközönség számára látogathatóak, ez nagy mértékben elősegíti a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

* * *

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bükkszentkereszt, Szomolya, Hejőpapi, Sajólád, Vatte, Tiszakeszi, Sály településeken!

A hamarosan induló projekt célja Bükkszentkereszt, Szomolya, Hejőpapi, Sajólád, Vatta, Tiszakeszi, Sály települések önkormányzatai által üzemeltetett épületek energetikai korszerűsítése, fejlesztése. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 143,28 millió forint.

Sajtóközleménymegnyitás (.pdf)

Szomolya Település Egészségügyi alapellátásának infrastrukturálisfejlesztése

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00007

A projekt során 4 alapellátási funkció fejlesztése valósult meg: háziorvosi-, iskolaorvosi-, fogorvosipraxis, valamint a védőnői szolgálat. A projekt keretében a beruházás előtt a Széchényi u. 1. szám alatti ingatlanba található háziorvosi és iskolaorvosi szolgáltatás a Szabadság tér 15. szám alatt működő Egészségházba került, melyben a fogorvosi praxis és a védőnői szolgálat is működik. A fejlesztéssel érintett szolgáltatások érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.

A projekt során a tervezett korszerűsítés és felújítás a belső tereket tekintve csak a beforduló épületrészt érintette, ahol a belső falbontások után gipszkarton falakkal új korszerű rendelők és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek kerültek kialakításra. A felújított épületrész alapterülete 74,66 m2. A korszerűsítéssel érintett területeken helyet kapott egy új rendelő a hozzá kapcsolódó váró teremmel, adminisztrációs helyiséggel és személyzeti öltözővel. Az orvosi rendelő számára új bejárat készült, ami közvetlenül a váróterembe nyílik és az épület déli irányából közelíthető meg. A felújított orvosi rendelőben kialakításra került egy új akadálymentes és nő WC, valamint egy férfi WC. Az épületrészben a külső és belső nyílászárók úgy lettek kialakítva, hogy az akadálymentes közlekedés feltételei mindenütt teljesültek.

A pályázat által Szomolya Község Önkormányzata 33.608.200 forint európai uniós támogatást nyert el a projekt megvalósításához, a projekt összköltsége 33.962.403 forint. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg.

További információ:

Szomolya Község Önkormányzata
E-mail: szomolya@szomolya.eu

* * *

TOP 2.1.3 16 BO1 2019 00063
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések: „Szomolya vízrendezés II. ütem” című pályázat

MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom a pályázathoz kapcsolódóan megtartásra kerülő lakossági szemléletformáló előadásra, melynek

Időpontja: 2022. november 14. (hétfő), 1400 óra
Helyszíne: Fekete Cseresznye Művelődési Ház - 3411 Szomolya, Kossuth út 3.

A teljes meghívómegnyitás (.pdf)

* * *

Belterületi vízrendezés III. ütem

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Szomolya vízrendezés III. ütem
Támogatás összege: 60 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00093

Projekt bemutatása

Szomolya Község Önkormányzata a vízkárelhárítás biztonságának növelése céljából a belterületi vízrendezést szakaszosan tovább folytatja. A most kezdődő pályázati konstrukció célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A pályázat előző ütemeiben már megvalósult projektek most a III. ütemmel folytatódnak, melynek keretén belül megépüla Dobó utca csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója nagy szelvényű áteresszel a befogadó Kánya patakba torkolati csatlakozással, valamint az Arany János utcai tehermentesítő árok az út melletti meglévő földárokba csatlakozással. A most kialakításra kerülő rendszer fő feladata a külterület felől érkező vizek továbbítása.

A most kezdődő beruházás átfogó célja a település infrastrukturális állapotának javítása a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a településélhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynekeredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

A projekt specifikus céljai:

 • biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
 • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
 • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

* * *

Közétkeztetés és szociális szolgáltatások bővítése Szomolyán

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Központi konyha fejlesztése és a szociális szolgáltatások bővítése Szomolyán
Támogatás összege: 55 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2021.03.31..
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00010

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre.A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A lezárt projekt keretében Szomolya Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Szent László út 3. szám alatt működő szociális étkeztetést, mint szociális alapellátási szolgáltatást ellátó központi konyha és az épület bővítésével a településen működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg, A fenntartó Önkormányzatnak a korábbi években nem volt pénzügyi lehetősége, fedezete arra, hogy az ellátás minőségét javító fejlesztésre és eszközbeszerzésre sor kerüljön. Összességében elmondható, hogy fejlesztés eredményeként a település lakosságának mintegy 15%-a által igénybe vett szociális alapszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége javult. A szolgáltatások szakmai színvonala emelkedik, ami alapszolgáltatások esetében azért lényeges, mert segíti a családi terhek csökkentését. A gondozók munkafeltételeinek javulása a szakmai munka színvonalára szintén pozitív hatással lett a fejlesztés.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

* * *

Belterületi vízrendezés 2. ütem

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Szomolya vízrendezés II. ütem
Támogatás összege: 71 907 087 forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2023.05.30.
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00063

A projekt tartalmának rövid bemutatásamegnyitás (.pdf)

* * *

Beszámoló a FCA-KP-1-2020-3-000252 számú Magyar Falu Program pályázat lebonyolításával kapcsolatosan

Készítette: Szalóki György, elnök

A pályázaton elnyert támogatási forrásból a beérkezett árajánlatok alapján kerültek kiválasztásra a nyertesek és megrendelésre a szakfelszerelések.  A pályázat terhére 1 db mentőhordágy (gerinchordágy) a szükséges kiegészítőivel, 5 db integrált fejlámpával és OKF rendszeresítési engedéllyel rendelkező tűzoltó bevetési védősisak, 2 garnitúra OKF rendszeresítési engedéllyel rendelkező bevetési védőruha, 1 db üvegvágó fűrész és 1 készlet, vezető és utas oldali légzsákleszorító készlet került beszerzésre.

A két garnitúra Bristol Egrotech Action bevetési védőruha leszállítását és leltárba vételét követően a két legaktívabb tagunk részére kiosztásra került, mivel az előző védőruhájuk erősen elhasználódott. Azóta több élese bevetésen vettek részt legnagyobb megelégedésükre az új ruházat kiválóan látja el funkcióját.

Az 5 darab Rosenbauer Titán védősisakkal kiváltásra kerültek a régi sérült sisakok, így a legnagyobb biztonságban végezhető a beavatkozások felszámolása. Az új sisakok a mai kornak megfelelően kialakítottak, könnyűek ennek ellenére eléggé strapabíróak. Az integrált lámpának köszönhetően a korlátozott látási viszonyok közötti munkavégzés is teljes biztonságban végezhető.

A BaXstrap gerinchordágy és tartozékai összeszerelésre kerültek, hogy a káresemények során időveszteség nélkül lehessen használatba venni. Az eszköz a gépjárműfecskendőn elhelyezésre került, szerencsére még éles helyzetben nem kellett igénybe venni.

A légzsákleszorító készlet (vezető és utas oldali) a gépjárműfecskendőre került elhelyezésre. Használatával kapcsolatosan képzést tartottunk, melynek során kiemelt figyelmet fordítottunk a gyors és szakszerű felhelyezésre és rögzítésre.

Az üvegvágó fűrész az összeszerelést követően szintén a gépjárműfecskendőn került elhelyezésre. Szakszerű használatára kiemelt figyelmet fordítunk!

A pályázaton beszerzett eszközök, mind személyi védő és beavatkozást támogató eszközök a gépjárművön való elhelyezés, illetve kiosztás után jelentősen növeli a beavatkozó állomány biztonságát, a műszaki és személyi mentések hatékonyságát a Szomolya ÖTE vonulási területén és a Mezőkövesdi térségben.

* * *

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szomolya, Ároktő, Sajóhídvég, Vatta, Tiszavalk településeken
Támogatás összege: 257,99 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2021.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00044

Projekt bemutatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

A hamarosan induló beruházás során a projektben részt vevő Önkormányzatok tulajdonában álló, összesen 6 db önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósul meg konzorciumi együttműködés keretén belül.

Energetikai korszerűsítésre kerül:

 • Ároktő Gyerekház
 • Sajóhídvég Polgármesteri Hivatal és Házasságkötő terem
 • Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Szemere Bertalan Tagiskolája (Vatta)
 • Tiszavalk Idősek Otthona
 • Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája
 • Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda

A pályázat keretén belül az itt felsorolt épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése), fűtési, használati melegvíz rendszerek korszerűsítése valósul meg, az épületeken napelemes rendszerek telepítésével lesz biztosítva környezetterhelés csökkenése.

A hamarosan megkezdődő fejlesztéssel a projektben részt vevő Önkormányzatok hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Mivel az épületek a nagyközönség számára látogathatóak lesznek, ez nagy mértékben elősegíti a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

* * *

A helyi identitás és kohézió erősítése Bogácson és környékén

Bogács Község Önkormányzata ”A helyi identitás és kohézió erősítése Bogácson és környékén” című a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020 azonosító számú projektje támogatást nyert a közösségfejlesztésre, illetve a helyi közösség összetartásának erősítésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a  TOP-5.3.1-16  című felhívás keretében.

Projekt fő helyszínei:

 • 3412 Bogács, Alkotmány utca 9. 312/1
 • 3416 Tard, Rózsa út 1. 358
 • 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52. 257
 • 3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor út 4. 112
 • 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. 170/7
 • 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. 935

Projekt összköltsége összköltsége 27 000 000 Ft, azaz huszonhétmillió forint.

Támogatás mértéke 100%.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 03. hó 31.

A projekt célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

* * *

A helyi humán közszolgáltatásban dolgozók felmérése

Projektazonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00055
Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében
Konzorciumi partner megnevezése: Szomolya
Szervezeti egység: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Humán szakember: Bótáné Szabó Csilla, végzettsége szociális ápoló-gondozó
Ellátott szakterület: házi gondozó

* * *

Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)

Szomolya Község Önkormányzata „Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)” címmel Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta és Bükkszentkereszt településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 327.150.401 Ft támogatásban részesült.

A projekt elszámolható költsége: 327.150.401 Ft, a támogatás mértéke 100%.
A projekt befejezési dátuma: 2020.09.13.

A projekt tartalmának rövid bemutatásamegnyitás (.pdf)

Képek a fejlesztésrőlmegnyitás (.pdf)

Helyi termékértékesítést szolgáló programok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Támogatás összege: 5 480 000 Ft

Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00055

Konzorciumvezető: Bükkábrány Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Bogács Község Önkormányzata, Egerlövő  Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőkövesd Város Önkormányzata, Sály Község Önkormányzata, Szomolya Község Önkormányzata, Tard Község Önkormányzata,  Tiszavalk Község Önkormányzata, Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Támogatás összege: 423 209 980 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11-01-2021.11.30.

Központi konyha felújítása és szociális szolgáltatások fejlesztése Szomolyán

Szomolya Község Önkormányzata Szomolya, Szent László út 3. szám alatt található központi konyha felújítására pályázatot hirdet, építkezési vállalkozók számára. Pályázattal kapcsolatosan tervezési dokumentációhoz Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati...

Pályázat ajándék- és használati tárgyak megtervezésére

Szomolya Község Önkormányzata és a Szomolyai Kulturális Hagyományőrző és Turisztikai Egyesült pályázatot hirdet Szomolya arculatához illeszkedő új ajándék- és használati tárgyak megtervezésére. Szomolyai ajándékboltot tervezzük létrehozni és itt olyan egyedi, Szomolyát...

1 |