ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatok

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett: Szomolya Község Önkormányzata
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szomolya, Ároktő, Sajóhídvég, Vatta, Tiszavalk településeken
Támogatás összege: 257,99 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2021.09.30.
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00044

Projekt bemutatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

A hamarosan induló beruházás során a projektben részt vevő Önkormányzatok tulajdonában álló, összesen 6 db önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósul meg konzorciumi együttműködés keretén belül.

Energetikai korszerűsítésre kerül:

 • Ároktő Gyerekház
 • Sajóhídvég Polgármesteri Hivatal és Házasságkötő terem
 • Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Szemere Bertalan Tagiskolája (Vatta)
 • Tiszavalk Idősek Otthona
 • Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája
 • Szomolyai Cseresznyeszem Óvoda

A pályázat keretén belül az itt felsorolt épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése), fűtési, használati melegvíz rendszerek korszerűsítése valósul meg, az épületeken napelemes rendszerek telepítésével lesz biztosítva környezetterhelés csökkenése.

A hamarosan megkezdődő fejlesztéssel a projektben részt vevő Önkormányzatok hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Mivel az épületek a nagyközönség számára látogathatóak lesznek, ez nagy mértékben elősegíti a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

* * *

A helyi identitás és kohézió erősítése Bogácson és környékén

Bogács Község Önkormányzata ”A helyi identitás és kohézió erősítése Bogácson és környékén” című a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020 azonosító számú projektje támogatást nyert a közösségfejlesztésre, illetve a helyi közösség összetartásának erősítésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a  TOP-5.3.1-16  című felhívás keretében.

Projekt fő helyszínei:

 • 3412 Bogács, Alkotmány utca 9. 312/1
 • 3416 Tard, Rózsa út 1. 358
 • 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52. 257
 • 3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor út 4. 112
 • 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. 170/7
 • 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125. 935

Projekt összköltsége összköltsége 27 000 000 Ft, azaz huszonhétmillió forint.

Támogatás mértéke 100%.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 03. hó 31.

A projekt célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

* * *

A helyi humán közszolgáltatásban dolgozók felmérése

Projektazonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00055
Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében
Konzorciumi partner megnevezése: Szomolya
Szervezeti egység: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Humán szakember: Bótáné Szabó Csilla, végzettsége szociális ápoló-gondozó
Ellátott szakterület: házi gondozó

* * *

Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)

Szomolya Község Önkormányzata „Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)” címmel Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta és Bükkszentkereszt településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 327.150.401 Ft támogatásban részesült.

A projekt elszámolható költsége: 327.150.401 Ft, a támogatás mértéke 100%.
A projekt befejezési dátuma: 2020.09.13.

A projekt tartalmának rövid bemutatásamegnyitás (.pdf)

Képek a fejlesztésrőlmegnyitás (.pdf)

Helyi termékértékesítést szolgáló programok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Támogatás összege: 5 480 000 Ft

Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00055

Konzorciumvezető: Bükkábrány Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Bogács Község Önkormányzata, Egerlövő  Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőkövesd Város Önkormányzata, Sály Község Önkormányzata, Szomolya Község Önkormányzata, Tard Község Önkormányzata,  Tiszavalk Község Önkormányzata, Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Támogatás összege: 423 209 980 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11-01-2021.11.30.

Központi konyha fejlesztése és a szociális szolgáltatások bővítése

Kedvezményezett: Szomolya Község ÖnkormányzataProjekt címe: Központi konyha fejlesztése és a szociális szolgáltatások bővítése SzomolyánTámogatás összege: 55 millió forintTámogatás intenzitása: 100%A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.Projekt azonosító száma:...

Központi konyha felújítása és szociális szolgáltatások fejlesztése Szomolyán

Szomolya Község Önkormányzata Szomolya, Szent László út 3. szám alatt található központi konyha felújítására pályázatot hirdet, építkezési vállalkozók számára. Pályázattal kapcsolatosan tervezési dokumentációhoz Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati...

Pályázat ajándék- és használati tárgyak megtervezésére

Szomolya Község Önkormányzata és a Szomolyai Kulturális Hagyományőrző és Turisztikai Egyesült pályázatot hirdet Szomolya arculatához illeszkedő új ajándék- és használati tárgyak megtervezésére. Szomolyai ajándékboltot tervezzük létrehozni és itt olyan egyedi, Szomolyát...

1 |