ÖNKORMÁNYZAT

Fogorvosi pályázat

Szomolya Község Önkormányzata pályázatot hirdet fogorvosi körzete ellátására.

A fogorvosi körzet vegyes ellátású (felnőtt korúak, gyerekek, iskolai-óvodai fogászati alapellátás). Az önkormányzat berendezett rendelőhelyiségét, eszközeit térítésmentesen biztosítja.

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (Ii.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar orvosi kamarában fennálló tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Földrajzi közelség, helyismeret
 • Felhasználói jellegű technikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • Nyilvántartás (Egészségügyi nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását
 • Egészségügyi alkalmassági igazolást
 • Érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi kamarai tagság igazolását
 • Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolványt, társas vállalkozás esetében a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát.
 • A működési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályzati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatát a rendkívüli jogrend időszaka alatt a polgármester bírálja el, a képviselőtestület véleményezése mellett

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Szomolya Község Önkormányzata 3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
Elektronikusan: pmhszomolya@t-online.hu
Ellátandó települések száma: Szomolya közigazgatási területe területi ellátási kötelezettség nincs.
Telefon: 06 49 526 000, +36 30 218 8260
Ellátandó lakosságszám: 1589
A munkakör betöltése időpontja: 2021, azonnal